Tuesday, August 25, 2015

Rankki - sight / nähtävää

Rankki 22.8.2015.
Former and current use of this apartment building was left in the dark
EDIT 08/09/2015:
Accommodation Built 1956
The two-storey stone residential building with one stairwell. The building plans are from year 1955, staff residential building. Maissonette model was used before the introduction of terraced type in the late 1950s.


Tämän kerrostalon entinen ja nykyinen käyttötarkoitus jäi pimentoon.
EDIT  8.9.2015:
Majoitusrakennus 1956
Kaksikerroksinen kivinen asuinrakennus, jossa yksi porrashuone. Rakennuksen suunnitelmat ovat vuodelta 1955. 1950-luvun tyyppipiirustusten mukaan rakennettu kantahenkilökunnan asuinrakennus. Pienkerrostalomallia käytettiin ennen rivitalotyypin käyttöönottoa 1950-luvun lopulla.

 

Gun.Sauna.Old barracs.Oil warehouse.Weather station (still working).

Machine station.

Enemmän Rankin rakennuskannasta: Kotka Rankki, selvitys linnakesaaren rakennuskulttuurista (PDF, 2012)

0 kommenttia: