Saturday, March 01, 2014

Taidepömpelit 2013 - Markku Lindén

At Sibelius Park.

Taidepömpelit 2013
Taidepömpelit 2013 to liven up local street culture and urban landscape, and to bring joy to the residents and visitors of works makers and viewers.
Sibeliuksenpuisto.
Taidepömpelit 2013 Taidepömpelit 2013 tarkoituksena on elävöittää paikallista katukulttuuria ja kaupunkikuvaa sekä tuoda iloa asukkaille sekä vierailijoille teosten tekijöinä ja katsojina.

Kymen Sanomien verkkojuttu.

0 kommenttia: