Monday, May 03, 2010

Karhulan Hovi

The Karhula Manor or Karhulan Hovi was originally a normal farmhouse owned in the 17th and 18th century by merchants of Hamina who sought for a fortune on the shores and from the rapids of the Kymijoki River. In the mid-19th century, the farm was owned by the Nordmann and Londén families. Crown Police Chief Londén sold the farm to the Secretary of the Royal Master's Office, Knut Hjalmar Cassel, in 1873. Secretary Cassel was married to a rich woman from the town of Loviisa, Adelina Sundman.

Secretary Cassel established a two-frame steam sawmill in the farm in 1874, and this is deemed as the start of industrial activity in Karhula. The sawmill went bankrupt in 1881, and the mill and the farm were transferred to the ownership of Captain William Ruth, the founder of Karhula Factories and a future Mining Councillor (the penniless son of the chaplain of Kivijärvi). In 1888, he married Fanny Standertskjöld. Captain Ruth had an idea of establishing a combination of a sawmill, a groundwood plant, a glassworks, a machine workshop and a factory community consisting of apartments, a school, a hospital, stores and farming.

Building of the Karhulan Hovi started in 1887. The manor was designed by Finnish architects Claes and Carlo Rich Björnborg. Finished in 1891, the Karhulan Hovi has two towers, a stone frame and three storeys. It has been modelled after a French noble castle (neo-renaissance and Gothic style). The young patroness wished for the Hovi to look as much like the widely known Karlberg Manor (old Aulanko) owned by her brother Hugo Standertskjöld as possible. The manor's surface area is 917 m² and there are thirty rooms. Originally, the idea was to include offices in the Hovi as well, but the first years of the 20th century forced to centralise administration. Thus, a central office was built in 1902.

William Ruth passed away in 1913. His estate was used to establish the Fanny and William Ruth Donation Fund to assist small farmers in Finland. When William Ruth died, A. Ahlström Osakeyhtiö Ltd purchased the factories of Karhula Osakeyhtiö Ltd in 1915. The Karhulan Hovi was a part of the deal.

After Mr. Ruth, several managing directors and general managers of the Karhula Osakeyhtiö (merged with Ahlström on 17 June 1941) kept the house as their home until the year 1966. After that time, the manor has been used as PR premises.

The following persons have lived in the Karhulan Hovi Manor:
1916 - 1941 Anders Kramer
1941 - 1951 Hans Ahlström
1951 - 1962 Einar Albrecht
1962 - 1966 Ingvar Blomqvist

Via nexthotels.fiKarhulan kartano eli Hovi oli alun perin tavallinen maalaistalo, jonka omistajina 1600- ja 1700 -luvuilla oli haminalaisia kauppiaita, jotka tavoittelivat omaisuuksia Kymijoen rannalta ja koskista. 1800 -luvun puolivälissä omistajina olivat suvut Nordmann ja Londén. Kruunun nimismies Londén myi tilan 1873 kuninkaallisen hovimarsalkanviraston sihteerille Knut Hjalmar Casselille, joka oli naimisissa rikkaan loviisalaisen Adelina Sundmanin kanssa.

Cassel perusti Karhulaan kaksiraamisen höyrysahan 1874, mistä lasketaan teollisen toiminnan alkaminen Karhulassa. Saha teki konkurssin ja siirtyi tiloineen 1881 Karhulan tehtaiden perustajan, kapteeni, sittemmin vuorineuvos, William Ruthin omistukseen (Kivijärven kappalaisen varaton poika). Hän meni 1888 naimisiin Fanny Standertskjöldin kanssa. Ruthin ideana oli kombinaatti, jossa oli saha, puuhiomo, lasitehdas ja konepaja sekä tehdasyhdyskunta, joka käsitti asuntoja, koulun, sairaalan, kauppoja ja maataloutta.

Karhulan Hovin rakennustyö alkoi vuonna 1887. Sen ovat suunnitelleet suomalaiset arkkitehdit Claes ja Carlo Rich. Björnborg. Vuonna 1891 valmistunut Hovi on kaksitorninen, kivirakenteinen, kolmikerroksinen ja jäljittelee ranskalaista aatelislinnaa (uusrenesanssi ja gotiikka). Nuori patruunatar halusi Hovin muistuttavan niin paljon kuin mahdollista veljensä Hugo Standertskjöldin laajalti kuuluisaa Karlbergin kartanoa (vanha Aulanko). Hovin pinta-ala on 917 m² ja rakennuksessa on 30 huonetta. Alun perin Hoviin piti tulla myös konttoritiloja, mutta 1900-luvun alkuvuodet pakottivat keskittämään hallinnolliset asiat ja niin rakennettiin keskuskonttori 1902.

William Ruth kuoli 1913. Hänen omaisuudestaan perustettiin Fanny ja William Ruthin lahjoitusrahasto käytettäväksi Suomen pienviljelijäväestön hyväksi. William Ruthin kuoltua A. Ahlström Osakeyhtiö osti Karhula Osakeyhtiön tehtaat 1915. Karhulan Hovi sisältyi kauppaan.

Ruthin jälkeen useat Karhula Osakeyhtiön (fuusioitiin Ahlströmiin 17.6.1941) toimitusjohtajat ja isännöitsijät pitivät taloa asuntonaan 1966 asti. Sen jälkeen Hovia on käytetty edustustilana.

Hovissa ovat asuneet:
1916 - 1941 Anders Kramer
1941 - 1951 Hans Ahlström
1951 - 1962 Einar Albrecht
1962 - 1966 Ingvar Blomqvist

Via nexthotels.fi

1 kommenttia:

KooTee May 4, 2010 at 9:59 PM  

Komea on rakennus, kyllä ihan hyvin hovista käy.