Sunday, July 26, 2009

Sunila railway / Sunilan rautatie

Karhula-Sunila Oy Railway (KSR, formerly Karhula Railway) is the only private railway company in Finland, which operates a commercial rail services. Railway is 6 kilometers long. Rail gauge is the same as in Finland, ie 1524 mm. The company was founded in 1937.

The company-owned infrastructure is located in the city of Kotka and the region extending from the station Kymi to Karhula and Sunila neighborhoods. Previously track also extended to the island Halla, where was the sawmill and pulp.

The company's share capital is owned by Sunila Oy (pulp manufacturing company at Sunila district), which is owned by Myllykoski Paper Oy and Stora Enso Oyj.
Via Wiki.

Karhulan–Sunilan Rautatie Oy (KSR, entiseltä nimeltään Karhulan Rautatie) on Suomen ainoa yksityinen rautatieyhtiö, joka harjoittaa kaupallista rautatieliikennettä omistamallaan radalla, jonka pituus on 6 kilometriä. Rautatien raideleveys on sama kuin Suomen muun rataverkon eli 1524 mm. KSR:llä on yhdysliikennettä VR:n kanssa, yhdysliikenneasemana toimii Suomen rataverkon Kymin rautatieasema. Yhtiö on perustettu vuonna 1937.

Yhtiön omistama rataverkko sijaitsee Kotkan kaupungin alueella ja ulottuu Kymin asemalta Karhulan ja Sunilan kaupunginosiin. Aiemmin rata ulottui myös Hallan saarelle, jossa toimi saha ja Hallan sellutehdas. Hallan radasta ovat jäljellä rautatiesillat. UPM-Kymmene Oyj on suunnitellut radan kunnostamista Sunilasta Hallan saarelle sinne suunnitellun sataman käyttöön.

Yhtiön osakekannan omistaa Sunila Oy, joka on Myllykoski Paper Oy:n ja Stora Enso Oyj:n omistama, sellua valmistava yhtiö Kotkan Sunilan kaupunginosassa.
Via Wiki.

0 kommenttia: