Saturday, July 25, 2009

Alvar Aalto´s Sunila / Alvar Aallon Sunila

SUNILA - Finland
A brief history

The Kymijoki River, running from lake Päijänne to the Gulf of Finland, has for centuries attracted the interest of industry. The establishment of nine sawmills in the harbour town of Kotka and the surrounding Kymi district between 1871 and 1876 was an unprecedented event in Finnish industrial history. One of the sawmills was built at the eastern-most estuary of the river, in Sunila.

The favourable position of Sunila, at the end of a log-floating route and next to Kotka harbour, made it attractive to industry. The Sunila company was founded in 1928 jointly by five major firms in the wood processing industry. The company bought the sawmill and surrounding land and closed down the old mill. The property was kept in reserve during the recession at the turn of the decade. The mid-thirties saw an economical boom, and this time the most expansive sector was the pulp and paper industry. Thus, in 1936, it was decided to build a sulphate cellulose mill on the island of Pyötinen in Sunila. Matters progressed swiftly, and that same year construction of the road, railroad and bridge connections to the island began. The construction of the workers' residential area began in 1937 and pulp production started in 1938.

One of the five companies cooperating in the pulp mill project was Ahlström, whose manager, Harry Gullichsen, was a friend of the architect Alvar Aalto. Gullichsen was also chairman of the board of the Sunila Company and thus influential in appointing Aalto as architect. The Aalto-Gullichsen friendship evolved around a common interest in modern ideas about architecture, art, technology and social progress. Lauri Kanto, the technical manager at the nearby Halla pulp mill, was appointed leader of the planning team, with Aulis Kairamo as chief engineer. These four men worked in unison to build an industrial community with state-of-the-art technology, housing and social facilities.

The building of the residential area started from the south, with the manager's residence, named Kantola (after Lauri Kanto), the terraced houses for the engineers and foremen and the workers' housing. The first phase was completed in 1937. The second phase took place in 1938-39 and included the construction of the two famous stepped terraced houses named Karhu and Päivölä. Some of the buildings of the original sawmill community were converted for new uses, such as the Pirtti community hall, which is in fact the only one still remaining today, .

Since 1969, the company has sold off non-productive property to private housing companies, formed for the purpose, and to small firms. This severance of the symbiosis between the factory and residential area, aggravated by the sharp decline in the need for human labour, marked the beginning of a difficult period in the life of the residential area:

· As an independent suburban residential area in a city with a declining population, Sunila has not been seen as an attractive alternative in the housing market.
· A lack of resources and, in some cases, a lack of interest in the maintenance and development of residential buildings has led to their deterioration. The once model workers' housing became obsolete and real estate values dropped.
· A lack of profitable business opportunities has resulted in the neglect of the maintenance of non-residential buildings as well. In one case, activity ceased altogether and the building was left unused.
· The once abundant services have disappeared as the number and relative purchasing power of the inhabitants has diminished. Also, the general trend towards mobility and larger housing units has depleted the local service supply.
· To some extent, the image of Sunila as a socially introverted factory neighbourhood with an awful lingering smell of pulp continues, although both the fumes and the social isolation are all but extinct.

As a result of all this, the contrast between Sunila, as a world-famous work of Alvar Aalto, and its local reputation has become rather marked. Concern about the situation has led in recent years to counter measures to stem the decline:

· In 1997 a neighbourhood clubhouse was established, which provides inhabitants with a meeting place, activities and social services.
· Pro Sunila, a neighbourhood association founded in 2000, tries, together with other local activity groups, to find a new identity for the area based on its architectural and environmental qualities and its interesting history.
· "Elävä Sunila" [Living Sunila], was a development project within the national "Lähiöuudistus 2000" [Suburban renewal 2000] programme (2001-2003), comprised of 15 suburbs situated around Finland. Project activities included social and historical research, promoting Sunila to the general public (e.g. guided tours, media presentations, etc.), promoting restoration and renovation, placing Sunila in an international context (MOMONECO) and establishing a cooperation network.
· Residential buildings have been modernised to present-day standards with regard to basic amenities.
· The Sunilan Sisu sports club has started the restoration of the socially and historically important Pirtti community hall.
· The long disused Valliniemi sauna and laundry building is back in use, under new ownership, as a hostel and office building.
· The memories of old residents are being recorded through interviews and study circles and are being published in book form. The first book "Sunila - kylät piipun varjossa" [Sunila - the villages under the shadow of the chimney] (2004) will be followed by others.

The "Sunila lentoon" [Sunila takes off] project 2005-2007 concentrates on questions concerned with the protection, restoration and development of the landscape and the buildings: The town plan of Sunila is being revised to contain more specific regulations for the protection of the architectural heritage. The town plan will be supplemented by detailed guidelines for restoration and development. Inhabitants and property owners participate in the process through discussions and neighbourhood walks. A system for recycling disused building parts is being developed on a regional basis.
Via Momoneco.

Workers houses by A. Aalto: Honkala and Mäntylä.
Map.
Wiki: Alvar Aalto.


Kontio:Honkala:Mäntylä, Honkala, Kuusela:


SUNILA -
Johdanto

Päijänteeltä Suomenlahteen virtaava Kymijoki on vuosisatoja vetänyt puoleensa teollisuutta. Yhdeksän sahan perustaminen Kotkaan ja Kymiin vuosina 1871-76 oli ainutlaatuinen tapahtuma Suomen teollisuuden historiassa. Yksi näistä rakennettiin Sunilaan.

Sunilan sijainti uittoreitin päässä, Kotkan sataman vieressä, houkutteli paikalle muitakin teollisuusyrityksiä. Sunila Oy perustettiin viiden puunjalostusyrityksen yhteishankkeena 1928. Yhtiö osti sahan maa-alueineen ja lopetti sahatoiminnan. Vuosikymmenen vaihteen kansainvälinen lama oli Sunilassa hiljaista aikaa mutta sitä seurannutta nousukautta leimasi sellu- ja paperiteollisuuden voimakas kasvu. 1936 päätettiin rakentaa sulfaattiselluloosatehdas Pyötisen saareen ja asuinalue viereiselle mantereelle. Kiivaan työtahdin ja massiivisen panostuksen seurauksena ensimmäinen sellupaali putkahti ulos kuivauskoneesta jo 16.5.1938.

Eräs Sunila Oy:n omistajayhtiö oli A. Ahlström Oy. Sen toimitusjohtaja ja Sunila Oy:n johtokunnan puheenjohtaja, Harry Gullichsen, tunsi Alvar Aallon ja esitti hänet hankkeen arkkitehdiksi. Aaltoa ja Gullichsenia yhdisti kiinnostus moderneihin ajatuksiin taiteesta, arkkitehtuurista ja yhteiskunnallisesta edistyksestä. Lauri Kanto, läheisen Hallan sellutehtaan tekninen johtaja, kutsuttiin rakennushankken vetäjäksi ja Aulis Kairamo sen tekniseksi johtajaksi. Nämä neljä miestä puhalsivat yhteen hiileen luodakseen teknisesti, arkkitehtonisesti ja sosiaalisesti korkeatasoisen tuotantolaitoksen ja yhdyskunnan.

Asuinalueen rakentaminen edistyi rinnan tehtaan rakentamisen kanssa, alkaen etelästä, ns. Valliniemen alueesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin johtajan talo Kantola, insinöörien ja työnjohtajien rivitalot sekä ensimmäiset työläisten asuintalot huoltorakennuksineen. Nämä valmistuivat 1937. Toinen vaihe valmistui 1938-39 ja käsitti mm. kuuluisat terassitalot Päivölä ja Karhu. Osa sahayhdyskunnan vanhoista taloista muutettiin uuteen käyttöön, kuten esimerkiksi entinen palokunnantalo, josta tuli selluyhdyskunnan yhteisöllisiä tarpeita palveleva "Sunilan Pirtti", joka tänään yksinään edustaa sahayhdyskunnan rakennuskantaa.

Tehdas on vuodesta 1969 lähtien myynyt asuinrakennuksia, joista on muodostettu tavallisia asunto-osakeyhtiöitä. Myös huoltorakennukset ovat vaihtaneet omistajaa. Alkuperäisen tuotantoyhdyskunnan hajoaminen yhteiskunnan muutosten myötä on merkinnyt vaikeita aikoja asuinalueelle. Tehtaan nopeasti vähenevä työvoimantarve on osaltaan voimistanut alueen sosiaalista murrosta.

· Muuttotappioisen teollisuuskaupungin lähiönä Sunila ei ole menestynyt kiinteistömarkkinoilla
· Joidenkin omistajien vähäiset resurssit ja joissakin tapauksissa myös vähäinen kiinnostus kiinteistöjen korjaamiseen ja kehittämiseen on aiheuttanut rapautumista ja varustetason jälkeenjääneisyyttä aikanaan asumisen huipputasoa edustaneissa rakennuksissa.
· Liiketoiminnan kannattamattomuus on huoltorakennusten osalta johtanut ylläpidon puutteeseen ja yhdessä tapauksessa konkurssin kautta toiminnan loppumiseen.
· Suurin osa alueen palveluista ovat hävinneet kaupan keskittymisen sekä asukkaiden lukumäärän ja ostovoiman vähenemisen myötä.
· Jossain määrin käsitys Sunilasta haisevana ja sisäänpäinkääntyneenä tehdasyhteisönä saattaa vielä vaikuttaa mielikuviin, vaikka sekä huurut että sosiaalinen homogeenisuus ovat pääosin menneisyyttä.

Näistä syistä ristiriita Sunilan kansainvälisen arkkitehtuurimaineen ja paikallisen arvostuksen välillä pääsi kasvamaan melkoiseksi. Huoli tästä on viime vuosina johtanut myös myönteisiin vastatoimiin:
· 1997 perustettu korttelikoti tarjoaa asukkaille tapaamis- ja harrastuspaikan sekä monenlaisia palveluja.
· Vuonna 2000 perustettu Pro Sunila-liike pyrkii yhdessä alueen muiden yhteisöjen kanssa rakentamaan uutta Sunilakuvaa, joka pohjautuu alueen arkkitehtuuriin, ympäristöominaisuuksiin ja mielenkiintoiseen historiaan.
· Elävä Sunila-hanke (2001-2003) oli osa valtakunnallista Lähiöuudistus 2000-ohjelmaa, joka käsitti 15 asumalähiötä ympäri Suomea. Hankkeen puitteissa mm. tehtiin Sunilaa tunnetuksi, edistettiin rakennuskannan kunnostusta ja tutkittiin alueen historiaa. Uusien projektien kehittely keskittyy maiseman ja rakennusten suojelu-, kunnostus- ja kehittämiskysymyksiin.
· Asuinrakennuksia on alettu modernisoida vastaamaan varustetasoltaan vaatimatonta nykytasoa.
· Urheiluseura Sunilan Sisu ry on alkanut kunnostaa Pirttiä alueen yhteiseksi harrastus-, kokoontumis- ja juhlatilaksi.
· Pitkään tyhjillään ollut Valliniemen sauna- ja pesularakennus, ns. "Aallon maja" on saanut uuden omistajan ja sen myötä uutta elämää.
· Alueen vanhojen asukkaiden muistoja on tallennettu kirjaan "Sunila - kylät piipun varjossa". Perimätiedon keruu jatkuu haastattelujen ja kirjoituspiirin muodossa.
Via Momoneco.

Esimerkkejä työläisasunnoista: Honkala ja Mäntylä.
Kartta.
Wiki: Alvar Aalto.

1 kommenttia:

otr214426 September 8, 2014 at 5:15 PM  

otr214426
INTERNATIONAL CONCEPT OF WORK FROM HOME
Work from home theory is fast gaining popularity because of the freedom and flexibility that comes with it. Since one is not bound by fixed working hours, they can schedule their work at the time when they feel most productive and convenient to them. Women & Men benefit a lot from this concept of work since they can balance their home and work perfectly. People mostly find that in this situation, their productivity is higher and stress levels lower. Those who like isolation and a tranquil work environment also tend to prefer this way of working. Today, with the kind of communication networks available, millions of people worldwide are considering this option.

Women & Men who want to be independent but cannot afford to leave their responsibilities at home aside will benefit a lot from this concept of work. It makes it easier to maintain a healthy balance between home and work. The family doesn't get neglected and you can get your work done too. You can thus effectively juggle home responsibilities with your career. Working from home is definitely a viable option but it also needs a lot of hard work and discipline. You have to make a time schedule for yourself and stick to it. There will be a time frame of course for any job you take up and you have to fulfill that project within that time frame.

There are many things that can be done working from home. A few of them is listed below that will give you a general idea about the benefits of this concept.

Baby-sitting
This is the most common and highly preferred job that Women & Men like doing. Since in today's competitive world both the parents have to work they need a secure place to leave behind their children who will take care of them and parents can also relax without being worried all the time. In this job you don't require any degree or qualifications. You only have to know how to take care of children. Parents are happy to pay handsome salary and you can also earn a lot without putting too much of an effort.

Nursery
For those who have a garden or an open space at your disposal and are also interested in gardening can go for this method of earning money. If given proper time and efforts nursery business can flourish very well and you will earn handsomely. But just as all jobs establishing it will be a bit difficult but the end results are outstanding.

Freelance
Freelance can be in different wings. Either you can be a freelance reporter or a freelance photographer. You can also do designing or be in the advertising field doing project on your own. Being independent and working independently will depend on your field of work and the availability of its worth in the market. If you like doing jewellery designing you can do that at home totally independently. You can also work on freelancing as a marketing executive working from home. Wanna know more, email us on workfromhome.otr214426@gmail.com and we will send you information on how you can actually work as a marketing freelancer.


Internet related work
This is a very vast field and here sky is the limit. All you need is a computer and Internet facility. Whatever field you are into work at home is perfect match in the software field. You can match your time according to your convenience and complete whatever projects you get. To learn more about how to work from home, contact us today on workfromhome.otr214426@gmail.comand our team will get you started on some excellent work from home projects.


Diet food
Since now a days Women & Men are more conscious of the food that they eat hence they prefer to have homemade low cal food and if you can start supplying low cal food to various offices then it will be a very good source of income and not too much of efforts. You can hire a few ladies who will help you out and this can be a good business.

Thus think over this concept and go ahead.